/references/referenceItem/media/medium[header="1"][active="1"]
tomorrow

Johanniter Kruis - Leersum

Gerealiseerd

Type object: openbaar kunstwerk
Naam: Johanniter Kruis
Bouwjaar: 1962
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug


Dit is het in 1954 in opdracht van de voormalige Oranje-Groene Kruisvereniging gebouwde wijkgebouw gelegen aan de Meester Bosweg en de hoek van de Koningin Julianaweg in Leersum. De kruisorganisaties in Nederland speelden tot de jaren negentig in de praktijk een centrale rol in de maatschappelijke en openbare gezondheidszorg. Het Oranje-Groene Kruis was een kruisvereniging van protestantse signatuur.

Op de voorgevel van het gebouw prijkte een groot achtpuntig 'Johanniter Kruis'. Al eeuwenlang is dit het symbool van de ridderlijke Johanniter Orde welke teruggaat tot de kruistochten van de twaalfde en dertiende eeuw. De acht punten van het Johanniter kruis symboliseren de acht zaligsprekingen uit de bergrede van Jezus Christus (Mattheüs: 5). Deze vormen de basis voor de ambities van de kruisverenigingen.

Tot aan de dag van vandaag heeft deze orde tot doel het helpen van kwetsbare mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.

In 2020 is op deze plek, mede gebaseerd op de input vanuit buurtparticipatie, het complex Koningin Juliana Staete gebouwd. Handelend vanuit het doel van Ingenious Tomorrow; investeren in het herstellen, behouden en beheren van onder andere kunstobjecten in de openbare ruimte, is dit Johanniter Kruis behouden als nalatenschap voor de samenleving. Het kruis is te bezichtigen op de plek van de nieuwbouw waar het voorheen de gevel van het wijkgebouw trots sierde.

Meer weten over de rijke historie van de kruisverenigingen en die van het Oranje Groene kruis in Leersum in het bijzonder?

Klik hier en lees verder!

Meer projecten

Bekijk ook deze projecten.